Zaćma bez kolejki

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem zaćmy w naszych placówkach w Polsce i w Czechach,
umożliwiając leczenie bez kolejki, ale z refundacją NFZ.

Dzięki placówkom w Polsce i w Czechach oraz możliwości transgranicznej opieki medycznej, umożliwiamy pacjentom leczenie zaćmy z refundacją NFZ.

Pacjentom z Polski proponujemy diagnostykę i wstępną kwalifikację do zabiegu oraz późniejszą opiekę w naszej placówce. Zabieg wraz z kontrolą (pomiędzy 14 – 28 dniem po zabiegu) przeprowadzamy w Ostrawie, położonej około 30 km od granicy RP w Chałupkach.

Zobacz świat… bez granic! Zaćma bez kolejki z refundacją

Aby skorzystać z leczenia transgranicznego, pacjent musi posiadać skierowanie na zabieg usunięcia zaćmy od lekarza prowadzącego w Polsce, z którym zgłasza się na zabieg w Visus Medica.
Po zabiegu pacjent otrzymuje komplet dokumentów wraz z wnioskiem do NFZ o zwrot kosztów leczenia, z którym pacjent powinien zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania oddziału NFZ lub przesłać dokumenty listem poleconym w terminie do 6 miesięcy od dnia zabiegu.

Aktualnie wprowadzamy możliwość rozliczenia kosztów zabiegu przez Visus Medica po podpisaniu przez pacjenta odpowiedniej umowy i pełnomocnictwa. Koszt zabiegu ponoszony przez pacjenta od 400PLN.

NFZ ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku z zastrzeżeniem, iż w sytuacjach wyjątkowych termin ten może się wydłużyć. Kwota refundacji w przypadku operacji zaćmy wynosi obecnie minimum 1 750 PLN. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Zapewniamy dalsze kontrole po zabiegu i opiekę okulistyczna w naszej placówce.
Pomagamy w formalnościach związanych z leczeniem w Czechach.

Visus Medica – widzenie bez granic

Poznaj Visus Medica